MiodyńskiL. (1). Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii (lata 2007—2013) — komentarz literaturoznawczy. Przekłady Literatur Słowiańskich, 5(2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6606