CieślarJ. (1). Indeks tłumaczy. Przekłady Literatur Słowiańskich, 5(2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6619