TokarzB. (1). Parateksty jako wyraz koncepcji przekładu. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6812