PospiszilK. (2019). Bibliografia przekładów na język śląski w latach 2002—2018 / Bibliography of translations into the Silesian language in the years 2002—2018. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 103-118. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.06