DerdowskaJ. (2019). Prowokacja czy metoda? O przekładzie literackim na język nierodzimy na tle poezji semantycznej Stefana Themersona / Provocation or Method? On Literary Translation into a Non-native Language against the Backdrop of Stefan Themerson’s Semantic Poetry. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 185-199. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.11