Gołek-SepetliewaD. (2019). Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2017 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 13-15. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.02