RajewskaE. (2020). Przekłady amerykańskie Julii Hartwig. Peryferie i parafernalia. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), 47-62. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.13