Warmuzińska-RogóżJ. (2020). Na pograniczu twórczości i przekładu: Transfiguration Edwarda D. Blodgetta i Jacques’a Braulta. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), 63-77. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.06