SawenećA. (2020). Przekład na peryferiach kanonu literackiego i normy językowej: ukraińska wersja Lubiewa Michała Witkowskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), 79-95. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.04