Makurat-SnuzikH. (2020). Tłumaczenia wybranych dzieł literatury angielskiej i rosyjskiej na regionalny język kaszubski dokonywane „z drugiej ręki”. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), 131-145. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.11