Żygadło-CzopnikD. (2020). „Jan Mukařovský dla wszystkich”. O przekładach tekstów czeskiego teoretyka literatury i estetyki. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), 259-273. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.05