Gołek-SepetliewaD. Recepcja twórczości Olgi Tokarczuk w Bułgarii. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 10, n. 2, p. 47-58, 31 dez. 2020.