GostomskaA. O strategii tłumaczenia na przykładzie powieści Ministerstwo bólu Dubravki Ugrešić / The translation strategy in Dubravka Ugresic’s novel The ministry of pain. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 1, n. 1, 1 jan. 2009.