MajdzikK. Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie <i>Ministerstwa Bólu</i&gt; Dubravki Ugrešić). Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 2, n. 1, 11.