TodevskaA. Fallocentryczne stereotypy Stanisława Ignacego Witkiewicza w macedońskim przekładzie powieści <i>Pożegnanie jesieni</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 4, n. 1, 11.