PLSR. Spis treści. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 4, n. 2, 11.