Gołek‑SepetliewaD. Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 2007—2012. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 4, n. 2, 11.