KošutaM. „Le drugo ime za ljubezen…”. Novejš knjižo italijanjenje slovenskega leposlovja (2000—2013) / „To tylko inna nazwa miłości…”. Nowe włoskie przekłady słoweńskiej literatury pięknej (2000—2013) <i>(tłum. Joanna Cieślar)</i&gt; i Italijnski... Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 5, n. 1, 11.