MiodyńskiL. Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii (lata 2007—2013) — komentarz literaturoznawczy. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 5, n. 2, 11.