Żygadło‑CzopnikD. „Wolność kontrolowana” — o (nie)zależności tłumacza. Uwagi do polskiego przekładu powieści Petry Hůlovej <i>Umělohmotný třípokoj</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 6, n. 1, 11.