MałczakL. Tłumacz jako instytucja — przypadek PRL i drugiej Jugosławii. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 6, n. 1, 11.