TokarzB. Parateksty jako wyraz koncepcji przekładu. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 8, n. 1, 11.