PospiszilK. Bibliografia przekładów na język śląski w latach 2002—2018 / Bibliography of translations into the Silesian language in the years 2002—2018. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 9, n. 2, p. 103-118, 30 maio 2019.