DerdowskaJ. Prowokacja czy metoda? O przekładzie literackim na język nierodzimy na tle poezji semantycznej Stefana Themersona / Provocation or Method? On Literary Translation into a Non-native Language against the Backdrop of Stefan Themerson’s Semantic Poetry. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 9, n. 2, p. 185-199, 30 maio 2019.