SawenećA. Przekład na peryferiach kanonu literackiego i normy językowej: ukraińska wersja Lubiewa Michała Witkowskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 10, n. 1, p. 79-95, 29 jun. 2020.