Żygadło-CzopnikD. „Jan Mukařovský dla wszystkich”. O przekładach tekstów czeskiego teoretyka literatury i estetyki. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 10, n. 1, p. 259-273, 29 jun. 2020.