Saweneć, Andrij. 2021. „Modernistyczna Obsceniczność W Przekładzie: Ukraińskie I Rosyjskie Tłumaczenia Kochanka Lady Chatterley D.H. Lawrence’a U Schyłku ZSR”R. Przekłady Literatur Słowiańskich 11 (1), 1-23. https://doi.org/10.31261/PLS.2021.11.01.02.