Gołek-SepetliewaDorota. 2020. Recepcja Twórczości Olgi Tokarczuk W Bułgarii. Przekłady Literatur Słowiańskich 10 (2), 47-58. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.02.02.