Wojnarowska, Aleksandra. 2020. Bibliografia Przekładów Literatury Bułgarskiej W Polsce W 2018 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich 10 (2), 15-23. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/11363.