Altmann, Jakob. 2020. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Czechach W 2018 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich 10 (2), 113-19. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/11368.