Jovančevski, Andrej. 2020. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Macedonii W 2018 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich 10 (2), 153-55. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/11370.