Bahneva, Kalina, Joanna Mleczko, i Genew-PuhalewaIliana. 2012. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Bułgarii W Latach 1990—2006. Przekłady Literatur Słowiańskich 1 (3). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1848.