Błaszak, Magdalena. 2013. Bibliografia Przekładów Literatury Macedońskiej W Polsce W Latach 1990―2006. Przekłady Literatur Słowiańskich 1 (4). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1882.