Jamnik, Tatjana. 2009. Przekłady Literatury Słoweńskiej W Czechach I W Polsce W Latach 1990—2006 / The Translation of the Slovene Literature in the Czech Republic and in Poland in 1990—2006. Przekłady Literatur Słowiańskich 1 (1). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/2045.