Drachal, Marta. 1. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Serbii W Latach 2007—2012. Przekłady Literatur Słowiańskich 4 (2). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6555.