Unuk, Jana. 1. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Słowenii W Latach 1990—2006 (uzupełnienia). Przekłady Literatur Słowiańskich 4 (2). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6561.