Małczak, Leszek. 1. Przekłady Literatury Serbskiej W Polsce W Latach 2007—2013. Przekłady Literatur Słowiańskich 5 (2). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6609.