Cieślar, Joanna. 1. Indeks Tłumaczy. Przekłady Literatur Słowiańskich 5 (2). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6619.