Buczek, Marta. 1. Słowacki Klimat Europy Środkowej W Polsce. Przekłady Literatur Słowiańskich 6 (2). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6670.