Kurtok, Antonina. 1. Bibliografia Przekładów Literatury Chorwackiej W Polsce W 2015 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich 7 (2). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6708.