Majkiewicz, Anna. 2019. „Dzieci Umarłych Elfriede Jelinek W Pułapce Marketingu. Poznawcze I Pragmatyczne Aspekty Przekładu / Elfriede Jelinek’s Die Kinder Der Toten (The Children of the Dead) Entrapped by Book Marketing Cognitive and Pragmatic Facets of Translatio”n. Przekłady Literatur Słowiańskich 9 (2), 13-27. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.02.