Pospiszil, Karolina. 2019. Bibliografia Przekładów Na Język śląski W Latach 2002—2018 / Bibliography of Translations into the Silesian Language in the Years 2002—2018. Przekłady Literatur Słowiańskich 9 (2), 103-18. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.06.