Derdowska, Joanna. 2019. Prowokacja Czy Metoda? O Przekładzie Literackim Na Język Nierodzimy Na Tle Poezji Semantycznej Stefana Themersona / Provocation or Method? On Literary Translation into a Non-Native Language Against the Backdrop of Stefan Themerson’s Semantic Poetry. Przekłady Literatur Słowiańskich 9 (2), 185-99. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.11.