Obertová, Zuzana. 2019. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Słowacji W 2017 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich 9 (3), 167-73. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.18.