Gawlak, Monika. 2019. Bibliografia Przekładów Literatury Słoweńskiej W Polsce W 2017 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich 9 (3), 205-7. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.20.