Rajewska, Ewa. 2020. „Przekłady Amerykańskie Julii Hartwig. Peryferie I Parafernali”a. Przekłady Literatur Słowiańskich 10 (1), 47-62. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.13.