Warmuzińska-RogóżJoanna. 2020. „Na Pograniczu Twórczości I Przekładu: Transfiguration Edwarda D. Blodgetta I Jacques’a Brault”a. Przekłady Literatur Słowiańskich 10 (1), 63-77. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.06.