Saweneć, Andrij. 2020. Przekład Na Peryferiach Kanonu Literackiego I Normy Językowej: Ukraińska Wersja Lubiewa Michała Witkowskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 10 (1), 79-95. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.04.