PytlakM. (2020) „Wypełnianie pola literackiego. O zmianie w recepcji literatury bułgarskiej w Polsc”e, Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), s. 25-34. doi: 10.31261/PLS.2020.10.02.01.