Gołek-SepetliewaD. (2020) Recepcja twórczości Olgi Tokarczuk w Bułgarii, Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), s. 47-58. doi: 10.31261/PLS.2020.10.02.02.